KOMUNIKAT

INFOLINIA DLA OBYWATELA WS. KWARANTANNY I ZDROWIA

222-500-115

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz czat 24/7 są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

(ikona czatu w prawym dolnym rogu strony)

Ankieta epidemiologiczna dot. osoby chorej / osoby mającej kontakt z chorym na COVID-19

PSSE w Stalowej Woli

Z uwagi na lawinowy wzrost zachorowań na COVID-19 oraz w celu usprawnienia przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli zwraca się z prośbą o przygotowanie przez osoby, u których stwierdzono COVID-19 lub które miały kontakt z chorym na tę chorobę, informacji wg załączonej poniżej „Ankiety epidemiologicznej dot. osoby chorej / osoby mającej kontakt z chorym na COVID-19”, w związku ze spodziewanym kontaktem telefonicznym w tej sprawie.

Dbaj o siebie, dbaj o innych!

Dbaj o siebie, dbaj o innych!

Interpretacja przepisów Rozporządzenia MZ z dn. 01.09.2020 r. dot. izolacji i kwarantanny

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

child kid girl paints in her nursery at home

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNEJ SZKOŁY

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNEJ SZKOŁY

2020

/województwo podkarpackie/

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

 • częste mycie rąk,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
 • regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń szkoły.
 • uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

I. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zawierające szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

II. Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020

III. Rekomendacje Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szkół na rok szkolny 2020/2021

WEJŚCIE/ WYJŚCIE Z PLACÓWEK

 • W miarę możliwości korzystać z co najmniej dwóch wejść/ wyjść z placówki w celu sprawnej komunikacji uczniów i personelu szkoły
 • Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym umieszczone przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły
 • Kontrola osób wchodzących i wychodzących z placówki przez wyznaczonych pracowników szkoły (ograniczeni ruchu osób na terenie szkoły w tym osób postronnych)

KLASY LEKCYJNE

 • Systematyczne wietrzenie sali lekcyjnych w czasie przerw, a w razie konieczności częściej
 • Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły

W miarę możliwości:

 • Zachowanie dystansu ok. 1,5 m pomiędzy stanowiskami uczniowskimi podczas prowadzenia zajęć lub rozważenie wyposażenia stanowisk uczniowskich w przyłbicę dla każdego ucznia/ nauczyciela
 • Przypisanie sali lekcyjnej do jednej klasy lub określonych klas
 • Częstsza dezynfekcja powierzchni dotykowych w klasopracowniach tematycznych
 • Organizowanie zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w możliwie najdłuższym okresie czasu, stosownie do warunków atmosferycznych.

PRZESTRZENIE WSPÓLNE

 • Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły
 • Podczas przerw międzylekcyjnych, przy braku możliwości zachowania dystansu ok. 1,5 m należy rozważyć stosowanie masek zarówno przez uczniów jak i personel szkoły
 • Przy dużym zatłoczeniu korytarzy szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych należy udostępnić uczniom klasy lekcyjne z jednoczesnym obowiązkiem wietrzenia pomieszczeń
 • W stołówkach szkolnych zaleca się opracowanie harmonogramu zmianowego wydawania posiłków, z uwzględnieniem grup klasowych

Obowiązkowe

 • Zabezpieczenie stałej dostępności środków do utrzymania higieny osobistej w sanitariatach szkolnych,
 • Środki dezynfekcyjne przy wejściu do szkoły, przed salą gimnastyczną, w ciągach komunikacyjnych oraz na świetlicy i przy wejściu do stołówki.

#BezpiecznyPowrótDoSzkoły

#BezpiecznyPowrótDoSzkoły – tak został zatytułowany spot informacyjny przygotowany przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. W materiale filmowym zostały zawarte istotne informacje dla uczniów, którzy 1 września rozpoczynają naukę w szkołach.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega – pojawił się nowy narkotyk pod nazwą etazen.

Nowy narkotyk, sanepid ostrzega! - tuOlawa - Oława, Jelcz-Laskowice, Domaniów

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega:

w ostatnim czasie, został wykryty po raz pierwszy na terenie Polski nowy, bardzo niebezpieczny narkotyk – należący do grupy opioidów – pod nazwą etazen. Był oferowany jako „dopalacz” na terenie Łodzi w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu (czysta substancja). Narkotyk ten, będący zamiennikiem heroiny lub fentanylu, może również przybierać postać suszu do palenia, liquidu do e-papierosa oraz sprayu donosowego. Opioid ten jest szczególnie niebezpieczny ze względu na jego właściwości toksyczne oraz dużą siłę działania – przyjmuje się, że jest 60 razy mocniejszy niż morfina.

Osoba po użyciu opioidów:

 • ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
 • stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
 • ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu, co prowadzi do śmierci.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

 • zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
 • wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
 • zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków (zwanych popularnie „dopalaczami). Produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe lub plastyczne mieszanki, jak również liquidy do palenia czy spraye, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w ratowaniu zdrowia i życia przez służby medyczne.

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Koronawirus: Pytania i odpowiedzi