Program edukacyjny profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?”

Program edukacyjny profilaktyki czerniaka
„Znamię! Znam je?”

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest próbą zmiany alarmujących statystyk poprzez popularyzację wiedzy na temat czerniaka. Każdego roku onkolodzy odnotowują 2 500 – 3 000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki. Niestety blisko 40% chorych umiera z powodu tego nowotworu, gdyż zbyt późno trafia do lekarzy. Tymczasem wcześnie wykryty czerniak jest bardzo łatwo uleczalny. Dużo częściej, niż w poprzednich latach, notuje się przypadki czerniaka u młodych osób. Przyczyną takiego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w zmianie trybu życia, jaka nastąpiła w 3 ostatnich dziesięcioleciach – większa popularność solariów i moda na opaloną skórę. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zapadalność na czerniaka zwiększyła się w Polsce aż o 300%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wciąż niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka.

Założenia realizacji programu:

Cel główny:

Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.

Cele szczegółowe:

  • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka.
  • Uświadomienie zagrożeń oraz zasad profilaktyki.
  • Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.

Materiały edukacyjne do dyspozycji realizatorów i odbiorców:

 • Film edukacyjny (samobadanie skóry)
 • Plakat „Znamię! Znam je?”/ulotka
 • Prezentacja
 • Quiz internetowy
 • Strona internetowa Akademii Czerniaka

Do realizacji programu edukacyjnego w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim przystąpiło 3 szkoły ponadgimnazjalne. Program edukacyjny rozpoczął się szkoleniem metodycznym dla nauczycieli – realizatorów programu oraz koordynatorów powiatowych programu, które odbyło się 21 marca 2016 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie. Szkolenie prowadził przedstawiciel fundacji Gwiazda Nadziei oraz lekarz dermatolog. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.akademiaczerniaka.pl

Złote zasady ochrony przed czerniakiem

 • Raz w miesiącu dokładnie oglądaj swoją skórę – sprawdź, czy Twoje znamiona nie zmieniają się lub czy nie pojawiły się nowe
 • Jeśli zauważysz, że coś podejrzanego dzieje się z Twoim znamieniem, niezwłocznie udaj się do dermatologa lub chirurga-onkologa
 • Unikaj słońca w godzinach 11.00-16.00
 • Nie opalaj się w solarium!
 • Przynajmniej raz na rok odwiedzaj kontrolnie dermatologa lub chirurga-onkologa
 • Jeśli chcesz się opalać, rób to z głową – pamiętaj o stosowaniu filtrów UV, noszeniu czapki i okularów przeciwsłonecznych