Maj 17

Sprawozdanie z programu „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2016/17

Każdy szkolny koordynator realizujący program „Trzymaj Formę” w bieżącym roku zobowiązany jest do przekazania sprawozdania w terminie do 9 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z programu „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2016/17 – PRZEKAZYWANE BĘDZIE TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ”.

W załączeniu znajduje się link do formularza sprawozdania dla szkół realizujących program :

http://trzymajforme.ecms.pl/ankieta/

Instrukcja  :instrukcja