Kampania na lata 2020-22 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego”.

https://osha.europa.eu/pl/healthy-worokplaces-campaigns/future-campaigns