Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem