Dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli

za wolny od pracy,  według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy( Dz. U. z 2020 r.
poz. 1920) dzień 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

(przypadający w sobotę – 26 grudnia 2020 r. – tj. w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy)  – Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Stalowej Woli z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.