Category: Uncategorized

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Harmonogram badań przesiewowych nauczycieli i personelu niepedagogicznego

#SZCZEPIMY SIĘ

Materiały do pobrania:

Dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli

za wolny od pracy,  według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy( Dz. U. z 2020 r.poz. 1920) dzień 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (przypadający w sobotę – 26 grudnia 2020 r. – tj. w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy)  – Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji …

Kontynuuj czytanie

1 GRUDNIA ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

Ankieta epidemiologiczna dot. osoby chorej / osoby mającej kontakt z chorym na COVID-19

PSSE w Stalowej Woli Z uwagi na lawinowy wzrost zachorowań na COVID-19 oraz w celu usprawnienia przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli zwraca się z prośbą o przygotowanie przez osoby, u których stwierdzono COVID-19 lub które miały kontakt z chorym na tę chorobę, …

Kontynuuj czytanie

Dbaj o siebie, dbaj o innych!

Interpretacja przepisów Rozporządzenia MZ z dn. 01.09.2020 r. dot. izolacji i kwarantanny

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNEJ SZKOŁY

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNEJ SZKOŁY 2020 /województwo podkarpackie/ Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń szkoły. uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę …

Kontynuuj czytanie