Instytut Medycyny Pracy w Łodzi- ankieta, szkolenie- Bezpieczeństwo Chemiczne

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi- ankieta, szkolenie- Bezpieczeństwo Chemiczne

 

 

Szanowni Państwo,

 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, w ramach programu Erasmus Plus, przygotowuje innowacyjny pakiet bezpłatnych szkoleń zawodowych z elementami zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy. Ułatwią one identyfikację, zrozumienie i przestrzeganie obowiązków prawnych, związanych z obrotem chemikaliami, wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, która pozwoli poznać Państwa oczekiwania i potrzeby odnośnie szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety przez wszystkie osoby zainteresowane w Państwa firmie (można przesłać dowolną ilość wypełnionych ankiet). Większa ilość ankiet będzie źródłem informacji niezbędnych do przygotowania tematyki szkoleń zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem.

Ankieta może być również udostępniona przez Państwa dla zainteresowanych spoza firmy.

Zapewniamy poufność ankiety. Zawarte w niej informacje posłużą wyłącznie dla celów informacyjnych i nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym.

 

Z góry dziękuję za przychylność Państwa.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UCZESTNICTWA W BADANIACH

dr Daria Pakulska – Kierownik projektu

 

 

Wypełnioną ankietę prosimy o przesłanie do dnia 20 marca 2018 r. na adres:

Instytut Medycyny Pracy

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego

91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8

e-mail: bezpieczeństwo.chemiczne@imp.lodz.pl

tel.: 48 42 63 14 703;    fax: 48 42 63 14 701

http://www.imp.lodz.pl/home_pl/projekty_/zbch

 

AnkietaERASMUS+