Kierownictwo

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stalowej Woli jest:
lek. med. Stanisław Pieprzny