Komunikat Nr 5/2020 dot. pogorszenia jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem