Komunikat NR 6/2020 o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem.