Komunikat o braku przydatności wody do spożycia z wod. dla gm.Pysznica