Komunikaty

Komunikat PSSE w Stalowej Woli o udziale w rządowym

programie praktyk studenckich w administracji

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Stalowej Woli uprzejmie informuje o swoim udziale w realizacji rządowego programu praktyk studenckich w administracji zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczącym praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Studentów i uczelnie zainteresowane praktykami w Oddziale Laboratoryjnym  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Stalowej Woli zachęcamy do zapoznania się z ofertami w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie
oferty.praca.gov.pl/.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015/2016 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM dsc.kprm.gov.pl/

Szczegółowe informacje, związane z organizacją praktyk w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Stalowej Woli, można uzyskać pod numerem telefonu 15 8425130 wew.25 lub pod adresem mailowym psse.stalowawola@pis.gov.pl