Oddział Laboratoryjny

ilac mra     AB763


Oddział Laboratoryjny Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 763.
Dokładny zakres akredytacji

Naszą misją jest świadczenie klientom najwyższej jakości usług, budowanie pewności i zaufania dla naszej instytucji oraz zapewnienie wiarygodności co do wyników realizowanych przez nas zleceń. Chcielibyśmy aby wyniki naszej pracy stały u podstaw zmian mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy, zamieszkania i wypoczynku.

                Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

            

Certyfikat Akredytacji

Pracownia Mikrobiologii

telefon: , 842-53-42, 842-65-36 wew. 45

Pracownia Mikrobiologii zajmuje się:

°   wykonywaniem badań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie zakażeń przewodu pokarmowego tlenową florą jelitową,

°   prowadzeniem badań skuteczności sterylizacji,

w ramach ustawowego nadzoru oraz na zlecenia klientów.

Badania mikrobiologiczne wykonywane są zgodnie  z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej.

Laboratorium zobowiązuje się do świadczenia wysokiej jakości  usług dla Klientów zgodnie z ustalonymi, udokumentowanymi metodami badań odpowiadającymi wymaganiom Klienta oraz wymaganiom ustaw i przepisów, gwarantującymi wiarygodność wyników badań.

Pracownia Mikrobiologii pracuje na próbkach dostarczonych przez Klientów. Próbki do badań przyjmowane są w godz. 8.00 – 13.00

Sprawozdania z badań wydawanie są w godz. 13.15 – 14.45

 
Dokumenty wymagane do wykonania badań:

  • Skierowanie  i/lub  dowód wpłaty
  • Dane osoby badanej:
  1. Nazwisko i Imię
  2. Dokładny adres
  3. Data urodzenia
  4. Nr PESEL


                                             Pracownia Higieny Komunalnej

telefon: , 842-53-42, 842-65-36 wew. 47

Oferta badań wody
 

Pracownia Higieny Komunalnej  oferuje Państwu wykonanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody:

–  przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

–  z kąpielisk opartych na wodzie powierzchniowej

Niniejsza działalność Pracowni Higieny Komunalnej nie jest objęta akredytacją

 
Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody wykonuje się w próbkach pobranych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i dostarczonych przez klienta.

 
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej przez klienta.

 
Próbki przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu np. telefonicznym:

– do badań fizykochemicznych od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00

– do badań mikrobiologicznych od poniedziałku do środy od 7.30 do 13.00

 
Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie przez Kierownika Pracowni Higieny Komunalnej.