Kwi 09

Opinia NIZP–PZH dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczność powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2

Mar 26

Opinia NIZP-PZH dot. instalacji wentylacyjno-klimatyzacji w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Mar 10

Ulotka dotycząca obowiązkowej kwarantanny dla osób wracających do Polski

Mar 05

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Mar 02

SARS-CoV-2 – AKTUALNE INFORMACJE

SARS-CoV-2 – aktualne informacje

Mar 02

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

Przydatne materiały o koronawirusie

Lut 25

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

Lut 19

Wody Oligoceńskie

Lut 10

Zmiana dot. powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP

Sty 30

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019 nCoV