Sty 29

IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek”

Sty 29

XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Sty 22

Kampania na lata 2020-22 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego”.

https://osha.europa.eu/pl/healthy-worokplaces-campaigns/future-campaigns

Sty 14

PATENT NA BEZPIECZNE FERIE

Ferie 2020

Gru 06

INFORMACJA

24 GRUDNIA DNIEM WOLNYM OD PRACY PSSE W STALOWEJ WOLI.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PSSE w Stalowej Woli dzień 24 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Stalowej Woli.

14 grudnia 2019 r. został wyznaczony dniem pracy.

Lis 21

Konferencja „Nadzór nad jakością wody w Niepodległej”

W związku z obchodami setnej rocznicy powstania służb sanitarnych w Polsce oraz w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu 15.11.2019 r. odbyła się w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli konferencja na temat „Nadzór nad jakością wody w Niepodległej” zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli przy współudziale Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Gospodarzem konferencji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Stalowej Woli lek. med. Stanisław Pieprzny.

Na konferencję przybyli zaproszeni goście. Wśród uczestników byli:  włodarze gmin, producenci wody, pracownicy urzędów sprawujących nadzór nad jakością wody.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się Pan Witold Bielecki – Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pan Witold Tutak –  Kierownik Referatu Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, Pani Karolina Głogowska – przedstawiciel Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli.

Z okazji 100 lat działalności służb sanitarnych na Podkarpaciu i 65 lat istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyróżnił pamiątkowymi medalami pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Stalowej Woli – Panie: Danutę Adamską, Elżbietę Horajecką, Małgorzatę Krysę, Wiesławę Trelę, Ewę Warchoł, za wieloletnią pracę, zaangażowanie, profesjonalizm oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Podczas konferencji rozmawiano o gospodarce wodnej – celach i zadaniach w ochronie zasobów wodnych, zagrożeniach i ochronie wód w aspekcie zadań organów administracji, aktualnie obowiązujących zasadach nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi, badaniach jakości wody do spożycia przez ludzi wykonywanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli i oceniono jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu stalowowolskiego w 2019 r. Ponadto przedstawiciel MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli przybliżył proces ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia z wodociągu na terenie miasta Stalowa Wola.

Lis 08

Zaproszenie na Konferencję „Nadzór nad jakością wody w Niepodległej”

Paź 16

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo żywności – nadzór nad Rolniczym Handlem Detalicznym”

W związku z obchodami setnej rocznicy powstania służb sanitarnych w Polsce oraz w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu 11.10.2019r. odbyła się w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli konferencja zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli. Gospodarzem spotkania był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Stalowej Woli lek. med. Stanisław Pieprzny. Tematem konferencji było ,,Bezpieczeństwo żywności – nadzór nad Rolniczym Handlem Detalicznym”.

Na konferencję przybyli zaproszeni goście. Wśród uczestników byli dyrektorzy, rolnicy  oraz pracownicy urzędów sprawujących nadzór nad produkcją rolniczą.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Nisku, Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli.

Z okazji 100 lat działalności służb sanitarnych na Podkarpaciu i 65 lat istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wręczył pamiątkowe medale i złożył serdeczne podziękowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Stalowej Woli, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Stalowej Woli, Staroście Powiatu Stalowowolskiego oraz pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, profesjonalizm oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Podczas konferencji omówiono Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, zasady rejestracji działalności, wymagań w zakresie produkcji żywności zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, znakowania oraz wprowadzania jej do obrotu w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego a także bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

Konferencja, która odbyła się 11.10.2019r., była jedną z cyklu przygotowanego przez PSSE w Stalowej Woli z okazji stulecia służb sanitarnych w Polsce.

Paź 09

Konferencja pt. „Substancje psychoaktywne – trend czy zagrożenie”

Paź 03

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” – kampania prewencyjno-kontrolna skierowana do branży przetwórstwa mięsnego

LINK DO KAMPANII Z ODESŁANIEM DO STRONY, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

www.bhpnatak.pl