SARS-CoV-2 – AKTUALNE INFORMACJE

SARS-CoV-2 – aktualne informacje

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

Przydatne materiały o koronawirusie

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

Wody Oligoceńskie

Zmiana dot. powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019 nCoV

IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek”

XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Kampania na lata 2020-22 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego”.

https://osha.europa.eu/pl/healthy-worokplaces-campaigns/future-campaigns

PATENT NA BEZPIECZNE FERIE

Ferie 2020