Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli dla placówek sprzedających żywność, w związku ze zwiększoną transmisją koronawirusa –CoV-2