„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

 

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

 

 

Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”